Získali sme certifikát Udržateľný eshop

Máme to!

Žijeme v náročnej dobe, kedy je nevyhnutné venovať sa dôležitým otázkam ako je udržateľnosť a zníženie negatívnych dopadov na naše životné prostredie. Chceme prispieť k tomu, aby sme našim deťom umožnili život v čo najčistejšom prostredí.  

Úspešne sme prešli prísnym hodnotením, ktorý pre projekt Udržateľný eshop v súlade s ESG princípmi zostavila Asociácia spoločenskej zodpovednosti a zrevidoval ho Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Tento projekt vznikol spoluprácou spoločností Heureka, Visa a Všeobecná úverová banka.

Udržateľné e-shopy spoznáte ľahko vďaka okrúhlemu zelenému logu. Týmto obchodom nie sú ľahostajné ekologické a sociálne problémy súčasného sveta. Preto si volia uvedomelý prístup, ktorý je založený na udržateľnej prevádzke, je etický k zamestnancom aj zákazníkom a šetrný k životnému prostrediu. Sme radi, že naša snaha o všeobecnú udržateľnosť bola uznaná a môžeme sa pridať k rozširujúcej sa skupine uvedomelých eshopov.

V akých oblastiach sa naša udržateľnosť prejavuje?