• V košíku nemáte žiadne produkty

Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa sídla:

Alena Brišová
Drienková 16
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46643095
DIČ: SK1071989523

Prevádzka elektronického obchodu: https://www.slimacik.sk/

Sme platcami DPH.

Živnostenský list vydaný OÚ Banská Bystrica 1.6.2012 pod č. 620-33683

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Kancelária:
Zvolenská cesta 25, Banská Bystrica
Mobil:0948 212 158
E-mail:
info@slimacik.sk

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 520700-4205195698/8360

IBAN: SK42 8360 5207 0042 0519 5698

BIC: BREXSKBX

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním elektronickej objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru s cenou za tento tovar. Konkrétne ide o informácie – meno a priezvisko kupujúceho, adresa doručenia, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob dopravy.

Predávajúci vybavuje objednávky v takom poradí, v akom prichádzajú.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Objednávky

Ponúkame Vám možnosť nákupu týmito spôsobmi:

Všetky uskutočnené objednávky sú považované za záväzné.

Po doručení objednávky Vám bude odoslané „oznámenie o prijatí objednávky“ na Váš e-mail (odporúčame skontrolovať si správnosť zadanej e-mailovej adresy).

Ku každému tovaru v našom e-shope zabezpečujeme čo najpodrobnejší popis. Uvedené rozmery a niektoré ďalšie detaily v našom e-shope sú údaje, ktoré vychádzajú z údajov od výrobcov. V prípade, že by došlo k akýmkoľvek nezrovnalostiam, budeme Vás samozrejme ihneď kontaktovať. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene (podľa objednávky). Takisto, predávajúci tovar primerane zabalí a odošle ho kupujúcemu v stanovenej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar celkovú sumu.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká samotným dodaním objednaného tovaru. Automaticky generované a odosielané „oznámenie o prijatí objednávky“ sa považuje za záväzné. Každú objednávku (ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy) je možné do 24 hodín od jej odoslania zrušiť. Viac informácii o stornovaní objednávky nájdete nižšie v časti Storno objednávky.

V prípade, ak predávajúci dá kupujúcemu na základe objednávky zhotoviť tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, môže si predávajúci od kupujúceho vyžiadať zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci akceptuje, že poskytnutím zálohy udeľuje predávajúcemu neodvolateľný súhlas, že tovar, za ktorý poskytol zálohu, spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, t. j. - kupujúci od uzavretej zmluvy už nemôže odstúpiť. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy, ak bezdôvodne neprevezme tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Ak nastane situácia, že počas doby, kedy bol tovar objednaný, dôjde k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, k zmene ceny alebo dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku, samozrejme, vždy po dohode s kupujúcim zmeniť, alebo od nej jednostranne, s okamžitou platnosťou, odstúpiť. Takisto, vyhradzujeme si takéto oprávnenie aj v prípade, ak výrobca objednaný tovar prestane dodávať, alebo ak uvedie na trh novší model tovaru, alebo ak výrobca výrazným spôsobom zmení cenu za tovar.

Ak kupujúci už zaplatil zálohu za tovar, predávajúci mu túto zálohu vráti.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila pošta alebo kuriérska spoločnosť. Takisto, predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou.

Storno objednávky

Každú objednávku (ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy) je možné do 24 hodín od jej odoslania zrušiť. Môžete tak urobiť e-mailom, bez udania dôvodu. V takomto prípade uveďte do e-mailu Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru (kód objednaného tovaru, názov a počet kusov). Predávajúci si však môže uplatniť právo na náhradu škody, a to predovšetkým v prípade nákupu na objednávku, keď bolo nevyhnutné tovar špeciálne zhotoviť na želanie kupujúceho.

Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomne e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez uvedenia dôvodu – v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom platí zásada, že v lehote 14 dní musí byť predávajúcemu od kupujúceho doručený list (poštou, e-mailom) o odstúpení od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo ak ide o tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci (poštovné). V prípade, ak tovar vôbec nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a ak tovar bol vadný, náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.

Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy:

 • Kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky.
 • Je potrebné doručiť nám na našu adresu písomné odstúpenie od zmluvy, v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (doporučeným listom alebo e-mailom).
 • Tovar nesmie byť poškodený.
 • Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu na používanie a p.).
 • Tovar nám odošlite aj s dokladom o kúpe a vyplneným tlačivom Formulár na odstúpenie od zmluvy
 • Tovar nám vráťte doporučene a prípadne i poistený (pozor – nie na dobierku!) - naša firma neručí za prípadnú stratu zásielky na strane prepravnej spoločnosti (pošta, kuriér...).

Adresa pre vrátenie zásielky s objednaným tovarom: Alena Brišová - slimacik.sk, Zvolenská cesta 25 – hlavná budova, 974 05 Banská Bystrica 5

Pri splnení všetkých podmienok Vám vrátime peniaze za tovar na Vaše číslo účtu prípadne na adresu, a to v lehote do 14 dní od fyzického doručenia tovaru.

Upozorňujeme, že ak nebude splnená niektorá z vyššie spomínaných podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený na Vašu adresu späť.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne v poradí, v akom sú doručené. Dodacie lehoty jednotlivých tovarov sú rôzne – informácia je v popise každého tovaru.

V prípade, že dodacia lehota pri Vami vybratom tovare bude iná, ako je uvedené v popise tovaru v e-shope, budeme Vás neodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky).

O odoslaní Vašej objednávky budete informovaní e-mailom.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke – dbajte preto na úplné, pravdivé a aktuálne vyplnenie všetkých údajov v objednávke.

Platba za tovar

Platba dobierkou
Tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty zaplatíte doručovateľovi resp. priamo na pošte. Zároveň Vám vystavia potvrdenie o prevzatí hotovosti.

Platba prevodom na účet
Tovar zaplatíte na náš účet, a to pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolíte v objednávke tento spôsob platby, neposielajte platbu skôr, ako Vám potvrdíme kompletnosť Vašej objednávky (mailom alebo telefonicky). Informácie ako číslo účtu, presná čiastka a variabilný symbol Vám pošleme keď bude Vaša objednávka kompletná. Po overení platby pokračujeme vo vybavovaní Vašej objednávky a následne Vám bude odoslaná.

Doprava a poštovné

Pre odoslanie Vašej zásielky si môžete vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov:

1. Kuriér GLS vrámci SR:

 • Objednávka do 99,99€: 3,40€ (+ 1,20€ dobierka)
 • Objednávka nad 100€: poštovné zdarma (+ 1,20€ dobierka)
 • Možná platba dobierky platobnou kartou priamo u kuriéra

2. Slovenská pošta, a.s. ako "Balík na poštu" vrámci SR :

 • Objednávka do 49,99€: 2,50€ (+ 1,20€ dobierka)
 • Objednávka od 50€ do 99,99€: 3€ (+ 1,20€ dobierka)
 • Objednávka nad 100€: poštovné zdarma (+ 1,20€ dobierka)
 • Vašu zásielku si vyzdvihnete na pošte o 2-3 dni od jej odoslania (Balík na poštu)

Osobný odber - Zvolenská cesta 25, Banská Bystrica (aktuálne pozastavený do odvolania)

 • bez poplatku
 • je potrebné dohodnúť a potvrdiť si termín vašej návštevy
 • možnosť platiť vopred prevodným príkazom alebo namieste v hotovosti
 • platba platobnou kartou nie je možná

Spôsoby platby ktoré môžete využiť:

 • osobný odber v Banskej Bystrici ... 0€
 • prevodný príkaz ... 0€
 • dobierka ... 1,20 €

Na odoslanie zásielky mimo Slovenska (vrámci EÚ) využívame služby Slovenskej pošty, a.s. a vychádzame z jej aktuálneho sadzobníka. Cenu za odoslanie zásielky mimo SR Vám oznámime po spracovaní Vašej objednávky a pripravení zásielky keď zistíme jej presnú váhu. V prípade, že Vám výška poštovného nebude vyhovovať a budete si želať odstúpiť od objednávky, Vašu objednávku okamžite a bez akéhokoľvek poplatku vystornujeme.

Vyhradzujeme si právo na zmenu doručovacej spoločnosti (Slovenská pošta, a.s. alebo kuriérska spoločnosť GLS) ak si to rozmery a hmotnosť zásielky budú vyžadovať. Cena za poštovné uvedená v objednávke a faktúre sa nezmení. O zmene Vás budeme informovať e-mailom.

Reklamačné a záručné podmienky

Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR:

 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji;
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
 • Občiansky zákonník.

Záleží nám na Vašej spokojnosti, preto sa všetky reklamácie budeme snažiť vybaviť na základe dohody s Vami a tiež v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať jeho prehliadku, aby zistil prípadné vady alebo poškodenia, ktoré musí kupujúci ihneď nahlásiť predávajúcemu. Neručíme však za vady, ktoré spôsobil prepravca (pošta, kuriér).

Každú reklamáciu sa vynasnažíme vybaviť čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru našou firmou. Ak pôjde o dlhšiu reklamáciu, budeme Vás priebežne informovať o stave vybavovania Vašej reklamácie.

POSTUP PRI REKLAMÁCII:
 1. Informujte nás o reklamácii (e-mailom, telefonicky, písomne)
 2. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu Alena Brišová - slimacik.sk, Zvolenská cesta 25 - hlavná budova, 97405 Banská Bystrica
 3. Nezabudnite nám zaslať originálne doklady o kúpe reklamovaného tovaru a vyplnený Reklamačný protokol
 4. Uveďte dôvod reklamácie a inštrukcie, akým spôsobom Vám máme vrátiť peniaze za tovar (prevodným príkazom, poštovou poukážkou)

Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym používaním alebo skladovaním výrobku.

Nakupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@slimacik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.... .
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci môže od kupujúceho požadovať niektoré osobné údaje, avšak tieto slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a súvisia s realizovaním dohodnutého obchodu. Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a nebudeme ich poskytovať tretím osobám, s výnimkou prepravcu.

Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho (e-mail, pošta) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy, a to do 14 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho.

Detailný popis, ako chránime vaše osobné údaje, si prečítajte tu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Obsah stránok

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským zákonom. Nijaký z jeho prvkov (najmä popisy a vyobrazenia jednotlivých produktov, popis nákupov a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť kopírovaný alebo inak reprodukovaný bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Akékoľvek kopírovanie, upravovanie alebo napodobňovanie alebo akékoľvek iné použitie obsahu tejto stránky alebo jej časti je zakázané. Produkty a služby, ktoré sú na tejto stránke uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, obchodných spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných majiteľov.

Reklamné fotografie, zdroj: 123RF, pixabay.

Príloha:

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 21.5.2021.

Sme tu pre Vás, preto nás neváhajte kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok - písomne (info@slimacik.sk) alebo telefonicky (0948 212 158).
Želáme Vám príjemné nákupy.